استاد شهید مرتضی مطهری استاد شهید مرتضی مطهری استاذ شهید مرتضی مطهری استاد مطهری استاد شهید مرتضی مطهری
  • مقالات
  • زندگینامه
  • سیری در نهج البلاغه
  • جاذبه و داقعه علی
  • اشعار
  • آثار استاد
  • صوت
  • تصویر
لوگوی پایگاه گوهر مطهر
گوهر مطهر
سایت های ارزشی
http://rasekhoon.net/ http://www.imam-khomeini.ir/ http://khamenei.ir/ http://motahari.ir/ http://dl.tobayen.ir/uploads/img/logo05.jpg http://tobayen.ir/
شما هم جزء حامیان باشید...
 
شورای انقلاب اسلامی نهادی بود که امام خمینی (ره) برای مدیریت انقلاب در دی ماه ۱۳۵۷ تشکیل داد و تا پیش از تأسیس مجلس، نهاد قانون گذار در ایران به شمار می‌آمد. وجود این شورا پیش از پیروزی انقلاب در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و در ماه‌های آغازین پس از پیروزی به جهت مسائل امنیتی فاش نشده و این شورا در ابتدا به صورت محرمانه و غیر علنی فعالیت می‌کرد. -


 امام در 22 دی 1357، فرمان تشکیل شورای انقلاب را صادر کرد. در بخشی از این فرمان آمده است: «به موجب حق شرعی و بر اساس رای اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به اینجانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورایی به نام شورای انقلاب اسلامی، مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق، موقتا تعیین شده و شروع به کار خواهند کرد ... این شورا موظف به انجام امور معین و مشخصی شده است، از آن جمله ماموریت دارد تا شرایط تاسیس دولت انتقالی را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و مقدمات اولیه آن را فراهم سازد.»

با صدور این فرمان شهید مطهری مسئول پی گیری و تشکیل شورای انقلاب می شود. در کتاب پاره ای از خورشید به نقل از مقام معظم رهبری آمده است: تعدادی از اشخاصی که امام آن ها را در شورای انقلاب یا بعضی از مسئولیت های دیگر گماشتند، با معرفی آقای مطهری و به خاطر اطمینانی بود که امام به آقای مطهری داشتند و انصافاً هم به حق بود. 1

در ادامه نظر چند تن از شخصیت ها را در مورد نقش شهید مطهری در این شورا می خوانید.

آیت الله هاشمی رفسنجانی: شهید مطهری نقشی محوری در همة مراحل انقلاب داشت
باید گفت ایشان در تکوین انقلاب اسلامی ایران دارای نقش اساسی بود. هم از نظر فکری، چه ایشان پلی شده بود بین دانشگاه و حوزه، روحانیت و قشر دانشگاهی و حتی بازاری و... هم در مبارزات سال 41 که شروع شد مبارزاتشان نقش درجة بالایی داشت، چهار، پنج نفر بودند که سرپرستی گروه مؤتلفه را که در شکل دادن به مبارزات اسلامی در سال 41 و پانزدهم خرداد 42 فعالیت می کرد بر عهده داشتند و آقای مطهری جزء گروه پنج نفری بود که می گرداندند و واسطه هم بود، حتی بین امام و این ها؛ و روی هم رفته باید سهم قابل توجهی برای ایشان در شکل گیری مبارزات اسلامی که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد، قائل باشیم. سال آخر هم که سال اوج اعتراضات و مبارزات ایران بود، ایشان در کانون و کادر مرکزی گردانندة این جریانات سال آخر بود و وقتی هم می رسیم به تشکیل حکومت اسلامی، ایشان از طرف امام مأمور شده بودند؛ امام چهار، پنج تا اسم به ایشان داده بودند که ایشان آمدند هستة اصلی شورای انقلاب را تشکیل دادند و بعد همان بود که کم کم توسعه پیدا کرد و ابعاد قانون گذاری و اجرایی بعد از انقلاب را اجرا کردند و حتی وقتی امام از پاریس برگشتند، خوب نقطة مهم آن روز منزل امام بود. ایشان با همة گرفتاری هایی که داشتند، عضو شورای انقلاب بودند. عضو گروه سرپرستی ادارة منزل امام هم بودند؛ چون آن روز ادارة منزل امام فوق العاده اهمیت داشت و در ماه های اول تشکیل حکومت اسلامی، بعد از امام اگر چهار، پنج نفر بودند که نقشی داشتند، ایشان جزء آن ها بودند. 2

مهندس عزت الله سحابی: شهید مطهری از طرف امام خمینی مسئول تشکیل شورای انقلاب بود
بنده در پنجم آبان ماه سال 1357 از زندان آزاد شدم. در آن ایام سه نفر در ایران نبودند، یکی مرحوم آقای مطهری، یکی مرحوم آقای بازرگان، یکی مرحوم آقای بهشتی. همه می دانستند که این سه نفر رفته اند به پاریس برای دیدن امام. اینها به تدریج برگشتند، آقای مطهری شاید 20 تا 25 آبان ماه برگشت. چون من هفت، هشت سال زندان بودم، ایشان به دیدن من آمدند. ایشان مطرح کردند که در پاریس پیش امام صحبت شده که در حال حاضر نهضت در ایران به صورت انقلاب درآمده است. حرکت این انقلاب بدون رهبری درست امکان ندارد و می گفت: رهبر اصلی خود امام است، منتها امام اولاً اینجا نیستند، و ثانیاً ایشان به تنهایی نمی تواند همة کارها را رسیدگی کند؛ لذا آنجا صحبت شد که یک شورای انقلاب تشکیل شود که این شورای انقلاب یک شاخه اش در ایران است، یک شاخه اش هم در همان اروپا از اطرافیان امام. احتمال دارد که در آینده، بسته به روند انقلاب همین هایی هم که در تهران از اعضای شورای انقلاب هستند، لازم شود که به خارج بروند و دولت در تبعید تشکیل بدهند. چون آن موقع هنوز معلوم نبود که انقلاب پیروز می شود یا نمی شود. ایشان گفتند: چند نفر برای شورای انقلاب نامزد شده اند؛ و اضافه کردند غیر از آقایان روحانی از جمله آقای بهشتی، آقای اردبیلی، آقای باهنر و آقای مهدوی کنی و خود ایشان، صحبت چند نفر غیرروحانی هم شد و امام تصویب کردند. یکی آقای مهندس بازرگان است، یکی آقای صدر حاج سیدجوادی است، یکی آقای مهندس کتیرایی، یکی تو و یکی هم دکتر سنجابی. آقای مطهری گفت: چهار نفر هم در پاریس هستند که عبارتند از آقایان دکتر یزدی، بنی صدر، قطب زاده و حبیبی. 3

حجت الاسلام هادی غفاری: حرف شهید مطهری حرف امام خمینی (ره) بود
آقای مطهری نفوذ معنوی عجیبی داشتند و در واقع به قول امام حاصل عمر ایشان بودند. بیهوده نیست که صریح هم فرمودند همة نوشته هایشان بلااستثنا قابل استفاده هستند. هنگامی که آقای مطهری را رئیس شورای انقلاب کردند، به همه گفتند: به حرف او گوش بدهید و اگر من اتفاقاً به دلیلی کاری داشتم و نبودم، حرف آقای مطهری حرف من است. امام (ره) دربارة هیچ کس چنین حرفی را نزدند. من در جلسه ای که امام این حرف را زدند، حضور داشتم. 4

آیت الله هاشمی رفسنجانی: شهید مطهری نسبت به خطوط انحرافی حساسیت ویژه ای داشت
ایشان بیشتر از ما مسائل فکری برایشان مطرح بود تا عملی و در گذشته هم این طوری بود، در شورای انقلاب هم این طوری بود؛ خیلی مواظب بود که خطوط انحرافی فکری که آن روز در جامعة ما وجود داشت و سروصدا هم زیاد داشت این ها در شورای انقلاب راه پیدا نکنند و این افرادی که در شورای انقلاب بودند حالا چه آنهایی که از اروپا آمده بودند و چه از اینجا آمدند، رسوبات افکار خاصی هم در ذهنشان بود، ولی آن روزها زمینة بروز این چیز در شورای انقلاب کم بود، هنوز زیاد ابراز نمی کردند و اگر هم می خواست ابراز بشود ایشان جزء کسانی بود که به شدت مقاومت می کرد، می ایستاد در برابرشان و شاید حساس تر از دیگران.

...در تصمیم گیری اجرایی مثلاً در انتخاب وزرا، آن روزها یک طرز تفکری وجود داشت که شورای انقلاب و دولت ائتلافی باشد. ائتلافی که آن ها نام می گذاشتند تمایل داشتند از همة جناح های موجود در جامعه، در این مراکز وجود داشته باشد. از چپ های خیلی افراطی که مثلاً الان محارب شده اند، آن ها فکر می کردند که آن ها نیرو هستند و باید عضویت داشته باشند، از این چهره های دانشگاهی که نه خط درستی داشتند، نه دین داشتند و نه سابقة مبارزاتی درست داشتند، این ها فکر می کردند که توی کابینه یا شورای انقلاب باشند، برای اینکه سخنگو داشته باشند از سوی آن جناح، حتی گاهی مثلاً تکنوکرات هایی که بنا بود طرد بشوند، (آن تیپ وابسته) تمایل نشانه داده می شد که باشند؛ که اتفاقاً بعضی هایشان را آوردند در جریان.

در مقابل همة این ها، با کارهای اجرایی که روزبه روز مطرح می شد؛ آقای مطهری جزء مقاومین بود که می گفت: این گونه افراد نباشند؛ در عمل هم نسبت به کارهای اجرایی همین طور این موضوع مطرح می شد که مثلاً تصمیمی می خواستیم بگیریم اگر کوچک ترین انحرافی از خط اسلامی می دید، ایشان مقاومت می کرد.

...آن روز خطری که از ناحیة گروهک ها احساس می شد، ایشان حساس ترین فردی بود که این خطرها را احساس می کرد و عمده برای او همین بود که خط اسلامی، در اجرا آلوده نشود. او زنگ خطر را پیش از پیروزی می زد، که گاهی موجب انزوای او می شد. آن روزها گاهی مراکز روشنفکری ایشان را منزوی کرده بودند؛ مراکز تند و انقلابی هم همچنین.
بعد از پیروزی چون نمی توانستند ایشان را منزوی بکنند، ایشان همان زنگ های خطری که قبلاً به صدا درآورده بود، حالا بیشتر به صدا در می آورد؛ حتی در بیت امام آن چند روزی که ادارة بیت امام به عهدة ایشان و من بود (وقتی که امام وارد شده بودند، موقتاً ما دو نفر با هم اداره می کردیم)، ایشان خیلی مواظب بود که عناصر ناسالم از این گروهک ها یا غیرگروهک ها پیدا نشوند که نفوذ بکنند واخلال بکنند؛ این حالت بیدارباشی داشت.

...حساسیت بیشتر ایشان در آن موقع روی جریان چپ بود. یعنی آن موقع خطر لیبرالیسم، زیاد برای ما محسوس نبود؛ چون لیبرال ها، بیشتر ساخته بودند و مسئولیت گرفته بودند و خیلی ها در جریان بودند؛ خطر آن جوری احساس نمی شد. خطر گرایش به چپ و هیاهوی میدان ها، اغلب متعلق به چپ ها بود. ایشان بیشتر روی آن ها حساسیت نشان می داد و مسئلة لیبرال ها بعد از مرحوم شهید مطهری، کم کم جزء مسائل حساسیت برانگیز شد. البته همان موقع هم یک جریانی بود که آن ها حاضر نبودند به خاطر همان روحیة لیبرالیسم، تسلیم اسلام فقاهتی بشوند، از این جهت داشت مسئله ای پیدا می شد. آن موارد، موارد آن طوری بود، یعنی برخوردهای کسانی که فکر می کردند بعضی از احکام اسلام (اسلام سنتی به اصطلاح آن ها و اسلام عادی از نظر ما) الان قابل اجرا نیست؛ به این جهت با آن ها مقابله می کردند. 5


پانویس:
1 - پاره ای از خورشید، ص 193.
2 - مصلح بیدار، جلد 2، ص 178.
3 - نیم قرن خاطره و تجربه، ص 206،207.
4- ماهنامة شاهد یاران، شمارة 5و6، فروردین و اردیبهشت 1385، ص 48.
5- مصلح بیدار، ج 1، ص 167، 174-172. -

منبع:پایگاه اینترنتی شهید مطهری،

مربوط به موضوع : مقالات
برچسب ها : شهید مطهری ،
ادامه مطلب
نویسنده : فرزاد راعی .:. تاریخ : 07:38 ب.ظ .:. نظرات()

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات